Hakkımüktesep

Kazanılmış haktır. Bitişik yazılmalıdır. Bu kelime genellikle hakkı müktesep şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı hakkımüktesep şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

hakkı müktesep(Yanlış kullanım)

hakkımüktesep✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Hakkımüktesepler elde edildikten sonra ortadan kaldırılamaz.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Yurttan Bir halkın üzerinde egemen olarak yaşadığı, kültür ve […]
  • Domur Kabarcık ve tomurcuk anlamına gelen bir kelimedir. Bu kelime […]
  • Anlamlandırma Anlamdırma anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]
  • Müzikseverlik Müziksever olma durumu anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]
  • Kaybolmak Kaybolmak kelimesi yitmek anlamına gelir. Özgün biçimleri tek […]
  • Gobal Toplam, toptan, topluca, bütünsel anlamına gelir. Bu kelime […]

Yorum yapın