Halayıklı

Halayığı olan anlamına gelen halayıklı kelimesi, cariyesi olan erkekleri tanımlamak için kullanılır. Bu kelime genellikle halayklı, halayık’lı şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı halayıklı şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

halayklı (Yanlış kullanım)

halayık’lı (Yanlış kullanım)

halayıklı ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Kırk halayıklı saray yavrularına kaç senedir boya fırçası dokunmadı.” – Falih Rıfkı Atay


Diğer Doğru Yazımlar

  • Bektaşilik Bektaşi tarikatı. Bu tarikata mensup olma durumu anlamına […]
  • Rağbet Rağbet kelimesi addır. İstek, arzu, beğenme, ilgi anlamına […]
  • Hak getire Hak getire, "yoktur, bulunmaz, ne arar" anlamında kullanılan […]
  • Otuz iki 31 ve 33 sayıları arasında bulunan sayıdır. Sayılar harflerle […]
  • Tek erklik Monarşi anlamına gelir. Bu kelime genellikle tekerklik şeklinde […]
  • Büsbütün İyiden iyiye, tümüyle, tümden, bütünüyle, iyice anlamına gelir. […]

Yorum yapın