Halk edebiyatı

Adı belli olan veya olmayan kimselerin, halk ozanlarının yarattıkları şiir, destan, hikâye vb. türleri içine alan edebiyat anlamına gelir. Bu kelime genellikle halkedebiyatı, Halk Edebiyatı şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı halk edebiyatı şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

halkedebiyatı (Yanlış kullanım)

Halk Edebiyatı (Yanlış kullanım)

halk edebiyatı ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Halk edebiyatı gibi, divan edebiyatı da çok fire verdi elbet.” – Behçet Necatigil


Diğer Doğru Yazımlar

  • Peş peşe Peş peşe kelimesi bitişik mi, yoksa ayrı mı yazılır? Bu yazıda […]
  • Ateş bacayı (veya saçağı) sarmak Bir olay, önüne geçilemez, tehlikeli bir durum almak anlamına […]
  • Çıkar Yol -r / -ar / -er, -maz / -mez ve -an / -en sıfat-fiil ekleriyle […]
  • Zamanlama Zamanlamak eylemi anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]
  • Kadirşinas Kadirşinas kelimesi bileşik & sıfattır. Değerbilir anlamına […]
  • Tuvalet Yıkanma, tıraş olma, giyinme, süslenme işine verilen isim, […]

Yorum yapın