Halletmek

Güç görünen bir olay veya duruma çözüm yolu bulmak. Yoluna koymak, olumlu sonuca bağlamak. Bir cismi bir sıvı içinde eritmek. Çözmek. Argoda cinsel ilişki kurmak. Halk ağzında bir yemeği yenecek duruma getirmek anlamlarına gelir. Bu kelime genellikle hal etmek şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı halletmek şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

hal etmek(Yanlış kullanım)

halletmek✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Bir arkadaşa, sinema işlerinden anlayan bir arkadaşa bu konuşmayı anlattığım zaman o muammayı halletti.” – Nazım Hikmet


Diğer Doğru Yazımlar

  • Ziya Gökalp’tan Yer bildiren özel isimlerde kısaltmalı söyleyiş söz konusu […]
  • İskarpin Ökçeli, konçsuz ayakkabı anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]
  • Hodpesent Benci anlamına gelir. Bu kelime genellikle hotpesent şeklinde […]
  • Her birine Ayrı ayrı hepsine anlamına gelir. Ayrı yazılır. Bu kelime […]
  • Akrofobi Yükseklik korkusu anlamına gelir. Bu kelime genellikle akro […]
  • Züppe Giyinişte, söz söyleyişte, dilde, düşünüşte toplumun gülünç ve […]

Yorum yapın