Hallolmak

Bir sonuca bağlanmak, sonuçlanmak, çözülmek, çözümlenmek anlamına gelir. Bu kelime genellikle halolmak şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı hallolmak şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

halolmak (Yanlış kullanım)

hallolmak ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Bu işte hallolursa çok rahatlayacağım.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Ateizm Tanrıtanımazlık anlamına gelir. Bu kelime genellikle ataizm […]
  • Eşkıya Eşkıya, yol kesen haydut, hırsız anlamında kullanılmaktadır. […]
  • Dört yüz Birden fazla kelimeden oluşan sayılar ayrı yazılır. Bu kelime […]
  • Nihai karar Herhangi bir konuda alınan son karar. Yargılama sonunda verilen […]
  • Doktrin Öğreti anlamına gelir. Bu kelime genellikle doktirin şeklinde […]
  • Name Mektup anlamına gelir. Bu kelime genellikle nağme, […]

Yorum yapın