Halüsinasyon görmek

Halüsinasyon görmek, gerçekte olmayan bazı olayları yaşadığını sanma durumudur. Bu durumu anlatmak için kullanılır. Bu kelime genellikle halisünasyon görmek şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı halüsinasyon görmek şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

halisünasyon görmek (Yanlış kullanım)

halüsinasyon görmek ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Hastalığı o kadar ilerlemişti ki, artık halüsinasyon görmeye başlamıştı.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Binbir zahmetle Büyük zorlukla anlamına gelir. Bu kelime genellikle bin bir […]
  • Doğru dürüst Kusursuz, yanlışsız anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]
  • MEB’de Kısaltmalara getirilen ekleri ayırmak için tırnak işareti […]
  • Yer yurt Oturulan, yaşanılan yer anlamındaki yer yurt ikilemesinde […]
  • Alaka İlgi. Gönül bağı anlamına gelir. Bu kelime genellikle alâka, […]
  • Orada (Sözü edilen) o yönde, o yerde anlamına gelir. Bu kelime […]

Yorum yapın