Hamalbaşı

Hamallara başkanlık eden kimselere hamalbaşı denilir. Bu kelime birkaç şekilde hatalı yazılır. Bitişik yazılmalıdır. Bu kelime genellikle hamal başı, hammalbaşı, hammal başı şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı hamalbaşı şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

hamal başı (Yanlış kullanım)

hammalbaşı (Yanlış kullanım)

hammal başı (Yanlış kullanım)

hamalbaşı ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Hamalbaşı sobanın kenarında iki senelik gazetelerini okudu ve mısır patlattı.” – Sait Faik Abasıyanık


Diğer Doğru Yazımlar

  • Soykırım Bir insan topluluğunu ulusal, dinsel vb. sebeplerle yok etme, […]
  • Tanzimat İdari işlerin düzeltilmesi için alınan önlemlerin ve […]
  • Yaş günü Birinin doğduğu günün yıl dönümü anlamına gelir. Bu kelime […]
  • Sizin de (de) bağlacı ayrı yazılır. Çünkü bu bir sözcüktür, ek değildir. […]
  • Alerji Alerji; yiyecek, içecek, ilaç, koku gibi birçok etkene vücudun […]
  • Diz dize Dizleri birbirine değecek biçimde birbirine yakın olarak […]

Yorum yapın