Hanigiller

İyi bilinen türleri hani ve yazılı hani olan kemikli balıklar takımına hanigiller denilir. TDK’ye göre yazımı burada mevcuttur. Bu kelime genellikle hani giller, hanigil’ler şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı hanigiller şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

hani giller (Yanlış kullanım)

hanigil’ler (Yanlış kullanım)

hanigiller ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Levrek, hanigiller ailesinden gelen bir balık türüdür.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Akrabalık Akraba kelimesi kan bağıyla birbirine bağlı olan kimseler […]
  • Yardım eli uzatmak Zor durumda olan birine destek vermek anlamına gelir. Bu kelime […]
  • Sırsıklam Her yanı ıslak, çok ıslak, sırılsıklam, ıpıslak anlamına […]
  • Demir yumruk Benzetme yoluyla insanın bir niteliğini anlatmak üzere bitki, […]
  • Yardım etmek Elinde bulunan olanakları ve gücü başka bir kimsenin iyiliği, […]
  • İstiğfar Tanrı’dan, suçlarının bağışlanmasını dileme, tövbe anlamına […]

Yorum yapın