Hasbi geçmek

Hasbi geçmek, bir şeye önem vermemek, ilgi göstermemek anlamlarında kullanılır. Değer ve önem verilmemesi durumudur. Bu kelime genellikle haspi geçmek şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı hasbi geçmek şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

haspi geçmek (Yanlış kullanım)

hasbi geçmek ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Aslına bakarsanız karı bana yıllar yılı güler, işaret ederdi de arkadaş karısı diye hasbi geçerdim.” – Orhan Kemal


Diğer Doğru Yazımlar

  • Averaj Ortalama. Sayı farkı anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]
  • Çıyan Çok ayaklılardan, sarımtırak renkte, zehirli bir böcek […]
  • Doludizgin (at arabası ve atlı için) atı, dizginini gevşetip son hızla […]
  • 20 bin Miktar belirten bir sayıdır. 20 tane bin olduğunu belirtir. […]
  • Yükseköğrenim Ortaöğrenim düzeyi üstündeki öğrenim, yüksek tahsil […]
  • Klarnet Tahtadan, metal perdeli, orkestrada önemli yeri olan bir […]

Yorum yapın