Hataylı

Hatay ilinden olan kimsedir. Özel isim olduğu için büyük harfle yazılmalıdır. Gelen ek ayrılmadan yazılır. Bu kelime genellikle hataylı, Hatay’lı  şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı Hataylı şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

hataylı (Yanlış kullanım)

Hatay’lı (Yanlış kullanım)

Hataylı ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Hatay yemekleri ile meşhur bir ilimizdir.


Diğer Doğru Yazımlar

  • İltimas Haksız yere, yasa ve kurallara uymaksızın kayırma, arka çıkma, […]
  • Eblehleşmek Ebleh durumuna gelmek anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]
  • Alt yazı Yabancı dildeki bir filmin konuşmalarını görüntünün altında […]
  • Tezelden Çabucak anlamına gelir. Bu kelime genellikle tez elden şeklinde […]
  • Otyiyenler Bitki yiyerek beslenenler için kullanılan bir terimdir. Bu […]
  • Grekçe Yunanistan’da, Anadolu’nun ve Doğu Akdeniz’in bazı bölgelerinde […]

Yorum yapın