Hayal etmek

Bir şeyi varmış gibi, olmuş gibi zihinde tasarlamak, canlandırmak, düş olarak oluşturmak anlamına gelir. Bu kelime genellikle hayaletmek şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı hayal etmek şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

hayaletmek (Yanlış kullanım)

hayal etmek ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Gelecek günleri hayal ediyorum. Güzel günler bekliyor bizi.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Püskül Bir ucundan bazı şeylere süs olarak takılan, diğer ucu serbest […]
  • Ağrı Dağı Yer adlarında ilk isimden sonra gelen ve deniz, nehir, göl, […]
  • Mukaddema Önce, evvelce, eskiden anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]
  • Gerisin geri Geldiği yere veya ters yöne doğru, gerisin geriye, yeniden, […]
  • Sarı Çıyan Benzetme yoluyla insanın bir niteliğini anlatmak üzere bitki, […]
  • Konsensüs Tartışmalı bir konuda uzlaşılarak ulaşılan genel görüş birliği, […]

Yorum yapın