Hayal gücü

Zihnin hayal yaratma yetisi, düş gücü, imgelem, muhayyile. Geçmiş yaşantılara özgü ögelerle şimdiki yaşantı arasında bağ kurma gücü. Bir nesneyi, o nesne karşımızda olmaksızın tasarımlama yetisi anlamına gelir. Bu kelime genellikle hayalgücü şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı hayal gücü şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

hayalgücü(Yanlış kullanım)

hayal gücü✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Hayal gücü geniş bir kız olduğu için tasarım alanında çalışmalar yapmaya başladı.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Oyunbozan Birlikte yapılması kararlaştırılmış işten cayan (kimse), […]
  • Hoşça Hoş bir biçimde olan, hoş olarak, iyice, güzelce anlamına […]
  • Yurt dışı Yurt dışı kelimesini yazarken "Yurtdışı mı, yurt dışı mı?" diye […]
  • Jandarma Jandarma, taşra bölgesinde asayişin kontrolünü sağlayan askeri […]
  • Herze yemek Yersiz söz söylemek. Gereksiz davranışta bulunmak anlamına […]
  • Anaerkil Anaerki temeline dayanan, maderşahi, matriarkal anlamına gelir. […]

Yorum yapın