Hayalperest

Hayalci anlamına gelen hayalperest kelimesi genelde ayrı yazılarak hata yapılır. Bu kelime bitişik yazılmalıdır. Bu kelime genellikle hayal perest şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı hayalperest şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

hayal perest (Yanlış kullanım)

hayalperest ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Hiç tecrübesi olmayan, yaşı küçük, fazla hayalperest bir çocuğa bunlar nasıl anlatılabilir?” – Peyami Safa


Diğer Doğru Yazımlar

  • yazadurmak Yazmaya başlayıp sürdürüyor olmak, ara vermeksizin yazmayı […]
  • Zapt etmek Zorla almak, tutmak, bir şeyi güç kullanarak […]
  • görecek miyiz? Soru anlamında ki -mi eki her zaman ayrı yazılır. Bu kelime […]
  • Demagog Herkesin ailece anılmasına yarayan öz adından sonraki adı, aile […]
  • Canıgönülden İçtenlikle, çok isteyerek, canıyürekten anlamında […]
  • Şiir düzmek Şiir yazmak veya söylemek anlamında kullanılan bir deyimdir. Bu […]
Kategoriler H

Yorum yapın