Hayalperestlik

Hayalcilik anlamına gelen bir kelimedir. TDK sözlükte bitişik ‘hayalperestlik’ olarak geçmektedir. Bu kelime genellikle hayal perestlik şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı hayalperestlik şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

hayal perestlik (Yanlış kullanım)

hayalperestlik ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Söylediklerini herkes hayalperestliğine yordu, ancak ben onun bunları başaracağına inanıyorum.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Eli değmek Bir şey yapmaya vakit ve fırsat bulmak anlamına gelen eli […]
  • İnfiale kapılmak Kızgınlık, öfke duymak anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]
  • İtboğan Kaplanboğan anlamına gelir. Bu kelime genellikle it […]
  • Brüt Kesintisi yapılmamış, kesintisiz (para), darası çıkarılmadan […]
  • Dala çıka Büyük güçlüklerle anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]
  • Envaiçeşitli Envaitürlü. Bu kelime genellikle envai çeşitli, envayiçeşitli, […]

Yorum yapın