Hayıflanma

Hayıflanmak işi anlamına gelir. Bu kelime genellikle hayiflanma şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı hayıflanma şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

hayiflanma (Yanlış kullanım)

hayıflanma ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Selanik’i Türk elinde görebilecek miyim? diye hayıflanıyordu.” – Falih Rıfkı Atay


Diğer Doğru Yazımlar

  • Yirmi bir 20 ve 22 sayıları arasında bulunan sayıdır. Sayılar harflerle […]
  • Rüşeym Oğulcuk anlamına gelir. Bu kelime genellikle ruşeym, ruşeyim […]
  • Alafranga Alafranga kelimesi Frenklerin töre, âdet ve hayatına uygun, […]
  • Fasulye Fasulye, bir sebze çeşidi olmasını yanında kültürümüzde çok […]
  • Öngörme Öngörmek işi anlamına gelir. Bu kelime genellikle ön […]
  • Tetanos Tetanos, insan ve hayvanların açık yaralarından bulaşan […]

Yorum yapın