Haz almak

Hoşlanmak, keyif almak anlamına gelir. Bu kelime genellikle hazalmak şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı haz almak şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

hazalmak (Yanlış kullanım)

haz almak✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Bunların hiçbirisinden haz almazdı.” – Halit Ziya Uşaklıgil


Diğer Doğru Yazımlar

  • YapacağızYapacağız Nesne, varlık olarak ortaya koymak, oluşturmak, gerçekleştirmek, yaratmak anlamına gelir. […]
  • ZeyilnameZeyilname Ek poliçe anlamına gelir. Bu kelime genellikle zeyil name şeklinde yanlış yazılmaktadır. […]
  • GelebilmekGelebilmek Gelmek elinde olmak, gelme olanağı ya da olasılığı bulunmak anlamına gelir. Bu kelime […]
  • Gül Baba’yaGül Baba’ya Yer bildiren özel isimlerde kısaltmalı söyleyiş söz konusu olduğu zaman ekten önce kesme […]
  • MilletlerarasıMilletlerarası Uluslararası anlamına gelir. Bu kelime genellikle milletler arası şeklinde yanlış […]
  • Otuz altıOtuz altı 35 ve 37 sayıları arasında bulunan sayıdır. Sayılar harflerle de yazılabilir: bin yıldan […]

Yorum yapın