Hemen hemen

Nerede ise, az zaman sonra, tam değilse bile ona pek yakın anlamına gelir. Bu kelime genellikle hemenhemen şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı hemen hemen şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

hemenhemen (Yanlış kullanım)

hemen hemen ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Çanakkale’de hemen hemen bir milyonluk düşman ordusu eritildi.” – Ö. Seyfettin


Diğer Doğru Yazımlar

  • Hafriyat İnşaat alanlarında gerçekleştirilen tüm kazı işlemlerine […]
  • Göz göre göre Belli ve apaçık olarak, herkesin gözü önünde, olacağı bilindiği […]
  • Tasarım Bir şeyin biçimini kafada oluşturma işi ve bu yolla düşünülmüş […]
  • Faks Yazı ve resimleri, telefon yolu aracılığıyla anında tıpkıbasım […]
  • Çoğu kez Genellikle anlamına gelir. Bu kelime genellikle çoğukez […]
  • Zehrolma Zehrolmak durumu anlamına gelir. Bu kelime genellikle zehirolma […]

Yorum yapın