Her daim

Her zaman, daima anlamına gelir. Bu kelime genellikle herdaim şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı her daim  şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

herdaim (Yanlış kullanım)

her daim ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Her daim ondan her türlü fedakârlıklar bekliyordu.” – S. F. Abasıyanık


Diğer Doğru Yazımlar

  • Zımba Delgeç, delgeçle açılan delik anlamlarına gelir. Bu kelime […]
  • Sapsız Balta Benzetme yoluyla insanın bir niteliğini anlatmak üzere bitki, […]
  • Müslümanlık Özel adlara getirilen yapım ekleri, çokluk eki ve bunlardan […]
  • Muhibbi’nin Yer bildiren özel isimlerde kısaltmalı söyleyiş söz konusu […]
  • Horoz ibiği Horozun tepesinde bulunan etli kırmızı kısım anlamına gelir. […]
  • Garp Batı anlamına gelir. Bu kelime genellikle garb şeklinde yanlış […]

Yorum yapın