Her gün

Günlerin hepsinde, sürekli olarak, her zaman anlamına gelir. Bu kelime genellikle hergün şeklinde yanlış yazılır. Doğru kullanımı her gün şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

hergün (Yanlış kullanım)

her gün ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Her gün yemek yapmaktan sıkıldım. Bugün dışarıdan sipariş verelim.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Dörder dörder Üleştirme sayıları rakamla değil yazıyla belirtilir: 2’şer […]
  • Öz güven Kişinin kendisine güvenmesi, saygı duyması veya kendinden emin […]
  • Ökse otu Ökse otu, kim yörelerde çekem, purç, gökçe, gevele, güvelek ya […]
  • Graben Çöküntü hendeği anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]
  • Aforoz etmek Hristiyanlıkta kilise tarafından cemaatten kovmak. Darılıp […]
  • Kırk altı 45 ve 47 sayıları arasında bulunan sayıdır. Sayılar harflerle […]

Yorum yapın