Her taraf

Sağ, sol, ön, arka, alt, üst vb.nin her biri, doğrultu, yan, yön anlamına gelir. Bu kelime genellikle hertaraf şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı her taraf  şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

hertaraf (Yanlış kullanım)

her taraf  ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Eve geldiğimde her taraf dağınıktı.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Hissikablelvuku Önsezi anlamına gelir. Bu kelime genellikle hissi kablel vuku, […]
  • Bilahare Sonra, sonradan, daha sonra, sonraları anlamına gelir. Bu […]
  • Hercai Hiçbir şeyde kararlı olmayan veya konudan konuya geçiveren […]
  • Ankara’yla Özel isimlere gelen ile eki tırnak ile ayrılır. Bu kelime […]
  • Yazar Kasa -r / -ar / -er, -maz / -mez ve -an / -en sıfat-fiil ekleriyle […]
  • Anaerkillik Ananın egemen olduğu aile hayatı. Kadının üstünlüğüne dayalı […]

Yorum yapın