Her zaman

Sürekli bir biçimde, sürekli olarak, sık sık, boyuna, daima anlamına gelir. Bu kelime genellikle herzaman şeklinde yanlış yazılır. Doğru kullanımı her zaman şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

herzaman (Yanlış kullanım)

her zaman ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Her zaman beklerim. Mutlaka gelin.


Diğer Doğru Yazımlar

  • İstifaname Bir görevden kendi isteğiyle ayrıldığını belirten dilekçe, […]
  • Tek erkçi Monarşist anlamına gelir. Bu kelime genellikle tekerkçi […]
  • Hinoğlu Kurnaz anlamına gelir. Bu kelime genellikle hin oğlu şeklinde […]
  • Üst kurul Çeşitli kuruluşların çalışma sistemini inceleyen denetleyen […]
  • Gayrimüslim Osmanlı döneminde Müslüman olmayan vatandaşlara gayrimüslim […]
  • Çalakürek Sürekli kürek çekerek anlamına gelir. Bu kelime genellikle çala […]

Yorum yapın