Herze yemek

Yersiz söz söylemek. Gereksiz davranışta bulunmak anlamına gelir. Bu kelime genellikle herize yemek şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı herze yemek şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

herize yemek (Yanlış kullanım)

herze yemek✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Ben ne herze yedim de, böyle davrandım sana.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Bir daha İkinci kez, yeniden, tekrar, asla anlamında […]
  • Özgeçmiş Bir kimsenin kendisince ve kısa olarak anlatılan yaşam […]
  • Kâr Kâr; bir ürünün maliyetinin üzerinde satılması sonucu oluşan […]
  • İşe yaramak Elverişli olmak anlamına gelir.  Bu kelime genellikle […]
  • Dogma Dogma, bir konuda hakkında ifade edilmiş bir görüşün […]
  • İtibarıyla –den başlayarak, –den başlamak üzere, –den sayılmak […]

Yorum yapın