Herzevekil

Kendisini ilgilendirmeyen işlere karışan (kimse). Saçma sapan, gereksiz konuşan (kimse) anlamına gelir. Bu kelime genellikle herizevekil, herize vekil, erze vekil şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı herzevekil şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

herze vekil (Yanlış kullanım)

herizevekil (Yanlış kullanım)

herize vekil (Yanlış kullanım)

herzevekil ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Herzevekil olur kendisi.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Baklaçiceği Renk adları birleşik yazılır.  Bu kelime genellikle bakla […]
  • Selektör Tahılı yabancı maddelerden ayırmak için kullanılan […]
  • Mozaiğin Türlü renklerde ve küçük küp (II)1 biçiminde mermer, taş ya da […]
  • İşyeri Bir görevin, bir işin yapıldığı yer.işçinin, bir iş […]
  • Mahvetmek Ortadan kaldırmak, yıkıp yok etmek anlamına gelir. Bu kelime […]
  • TV’ye Kısaltmalara getirilen ekleri ayırmak için tırnak işareti […]

Yorum yapın