Hesap

Ünlüyle başlayan bir ek geldiğinde “a” ünlüsü uzun söylenir. Matematiksel işlem anlamına gelir. Alacaklı ya da borçlu olma durumu, ödenecek ücretin, yapılan masrafın tutarı, kestirmeye, oranlamaya çalışma anlamlarına gelir. Mecazi anlamda bir işin, bir girişimin başarıya ulaşması için alınan önlemlerin tümü anlamına gelir. Ad tamlamasında tamlanan olarak yer aldığında anlayış, tutum ya da durum anlamına gelir. Arapçadan dilimize geçen
bu kelime hesab şekline yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı hesap şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

hesab (Yanlış kullanım)

hesap ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Bu hesapların dökümlerini alıp sizlere vereceğim.” – N. Eray


Diğer Doğru Yazımlar

  • Dogma Dogma, bir konuda hakkında ifade edilmiş bir görüşün […]
  • Karşı oy Alt, üst, ana, ön, art, arka, yan, karşı, iç, dış, orta, büyük, […]
  • Kırk dokuz 48 ve 50 sayıları arasında bulunan sayıdır. Sayılar harflerle […]
  • Olagelen Olagelen kelimesi olagelmekte olan, sık sık olan, alışılmış, […]
  • Başçavuş Astsubay başçavuş. Yeniçeri Ocağının çavuşu anlamına gelir. […]
  • Zeyilname Ek poliçe anlamına gelir. Bu kelime genellikle zeyil […]

Yorum yapın