Hiç değilse (veya olmazsa)

Önemli olmasa bile, başka bir şey olmasa bile. En azından. Bari anlamına gelir. Bu kelime genellikle hiçdeğilse şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı hiç değilse şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

hiçdeğilse (Yanlış kullanım)

hiç değilse ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Bu mahluk hiç değilse hep aynı noktada dönüp dolaştığının farkında değil.” – Yakup Kadri Karaosmanoğlu


Diğer Doğru Yazımlar

  • Hiçbir kelime Belli bir süre içinde bir şey yapmak için harcanan kol ve kafa […]
  • Muhtaç olmak Gereksinmek anlamında kullanılır. Bu kelime […]
  • İstanbul’umuz Özel isimlere getirilen iyelik, durum ve bildirme ekleri kesme […]
  • Dinleyici Konuşulan, söylenen ya da çalınan bir şeyi dinleyen kimse […]
  • Acembuselik Alaturka müzikte birleşik bir makam anlamına gelir. Arapçadan […]
  • Aşağı Ayrancı Yer adlarında kullanılan batı, doğu, güney, kuzey, güneybatı, […]

Yorum yapın