Hiçbir şey

Türkçe sözcük olan hiçbirşey, ayrı yazılmalıdır. Zira Türkçe’de ”şey” kelimesi her zaman, söz öbeğinden ayrı yazılır. Bu yüzden doğrusu ”hiçbir şey” şeklinde olmalıdır. Hiçbir kelimesi ise bitişik yazılmalıdır. Yani ”hiç bir şey” ve ”hiçbirşey” şeklindeki yazımlar yanlıştır. Doğru yazım: hiçbir şey şeklinde olmalıdır.

Doğru Yazımı;

hiçbirşey (Yanlış Kullanım)

hiç bir şey (Yanlış Kullanım)

hiçbir şey ✓ (Doğru Kullanım)

hiç birşey (Yanlış Kullanım)

Cümle içerisinde örnek kullanımı;

Senin bütün bu çabaların boşuna, ne kadar uğraşırsan uğraş, “kayıp zaman”ı hiçbir şey geri getirmez. Tıpkı filozofun söylediği gibi: “Aynı nehirde iki kez yıkanılmaz.”


Diğer Doğru Yazımlar

  • Telkin etmek Aşılamak anlamına gelir. Bu kelime genellikle telkinetmek […]
  • Ondan sonra Belirtilen durumu takip eden zaman diliminde anlamına gelir. […]
  • Çıkış Çıkmak eylemi ya da biçimi, çıkılacak yer anlamına gelir. […]
  • Varyasyon Çeşitleme, değişim anlamlarına gelir. Franszcadan dilimize […]
  • Tuna Nehri Yer adlarında ilk isimden sonra gelen ve deniz, nehir, göl, […]
  • Var olmak Var ve olmak şeklindeki her biri kendi anlamına […]

Yorum yapın