Hiciv

Yergi anlamına gelir. Bu kelime genellikle hicv şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı hiciv şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

hicv(Yanlış kullanım)

hiciv✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Sarhoşluğu hicvetmek, hiciv silahıyla sarhoşluğa saldırmak gerekmektedir.” – Nazım Hikmet


Diğer Doğru Yazımlar

  • Yanardağ Magmanın yerin içinden yüzeye doğru fışkırdığı ya da geçmişte […]
  • Devetüyü Renk adları birleşik yazılır. Bu kelime genellikle deve […]
  • Onar onar Üleştirme sayıları rakamla değil yazıyla belirtilir: 2’şer […]
  • Türklük Türklük, Türk olanların ve Türklüğe asimile edil­miş olanların […]
  • Üçkâğıt Oynatıcının el çabukluğuyla yer değiştirip kapalı olarak […]
  • Ankara’dadır Ankara özel bir isimdir. Özel isimlere gelen ekler bazı […]

Yorum yapın