Hint medeniyeti

Yön bildiren kelimeler yer adlarının sıfatı olarak kullanıldıklarında ya da “düşünce, hayat tarzı, politika” gibi anlamlar bildirdiklerinde büyük harfle başlar. Bu kelime genellikle Hint Medeniyeti şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı Hint medeniyeti  şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

Hint Medeniyeti (Yanlış kullanım)

Hint medeniyeti ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Hint medeniyeti Milattan Önce 4000 yılında İndus ırmağı boyunca yerleşmiş olan bir medeniyettir.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Prime time Altın saatler anlamına gelir. Bu kelime genellikle primetime, […]
  • Ametist Süs taşı olarak kullanılan, mor renkte bir kuvars türü anlamına […]
  • Geri bildirim Gönderilen bilgi veya talimatın alıcıda yaptığı etkiye ilişkin […]
  • Ahir zaman Dünyanın son günleri, kıyametin kopmak üzere bulunduğu günler […]
  • Ankara ili Ayrı yazılır ve tırnakla ayrılmaz. Bu kelime genellikle Ankara […]
  • Eloğlu Elin adamı, başkası, yabancı, el anlamına gelir. Bu kelime […]

Yorum yapın