Hipnotizmacı

Hipnotizma ile uğraşan kimse anlamına gelir. Bu kelime genellikle hibnotizmacı şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı hipnotizmacı şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

hibnotizmacı(Yanlış kullanım)

hipnotizmacı✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Seçtiğiniz hipnotizmacı dikkatli ve deneyimli birisi olmalıdır.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Trend Bir şeyi sevmeye, istemeye veya yapmaya içten yönelme, meyil, […]
  • Dualı Tanrı'ya yalvarmak anlamına gelir. Bu kelime genellikle duğalı, […]
  • Ege Bölgesi Yer adları (kıta, bölge, il, ilçe, köy, semt vb.) büyük harfle […]
  • Ana kara Coğrafya kıta anlamına gelir. Bu kelime genellikle anakara […]
  • Başkomutan Savaşta bir devletin bütün kara, deniz ve hava kuvvetlerini […]
  • Kollayacağım Kayırmak, gözetmek, korumak, yardımcı olmak anlamına gelir. Bu […]

Yorum yapın