Hipopotamgiller

Su aygırıgiller anlamına gelir. Bu kelime genellikle hipopatamgiller şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı hipopotamgiller şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

hipopatamgiller(Yanlış kullanım)

hipopotamgiller✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Cüce su aygırı, hipopotamgiller familyasındandır.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Ucu ucuna İsim durum ekleri ve iyelik ekiyle yapılan ikilemeler de ayrı […]
  • Gradosu düşmek İtibarı azalmak, derecesi düşmek anlamına gelir. Bu kelime […]
  • Ayak diremek Bir düşünceyi, bir davranışı sonuna kadar sürdürmek, kendi […]
  • Göz altı Göz altı yüzde gözlerin hemen altında bulunan bölüm anlamına […]
  • Cemaziyelevvelini bilmek Bir kimsenin herkesçe bilinmeyen, geçmişteki her türlü yönünü […]
  • Aşçıbaşı Birlikte çalışan birkaç aşçının başı. Bir lokanta veya evde […]

Yorum yapın