Hisarbuselik

Alaturka müzikte bir bileşik makam anlamına gelir. Bu kelime genellikle hisar buselik şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı hisarbuselik  şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

hisar buselik (Yanlış kullanım)

hisarbuselik ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Hisarbuselik makamını çalışıyoruz.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Bayağı Bayağı, halk arasında basit, adi, amiyane kelimelerinin yerine […]
  • Yevmiye Gündelik, hergün anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]
  • Kahvehane Çay, kahve, ıhlamur, gazoz vb. içilen, tavla, iskambil, domino […]
  • Zaaf Düşkünlük, irade zayıflığı, eksiklik, yetersizlik anlamına […]
  • Tabii ki Tabii ki kelimesi, kesinlikle öyle anlamında teyit etmek […]
  • Hristiyanlıkta Hristiyanlık ya da Hıristiyanlık Orta Doğu kökenli, tektanrılı, […]

Yorum yapın