Hissikablelvuku

Önsezi anlamına gelir. Bu kelime genellikle hissi kablel vuku, hissi kablelvuku şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı hissikablelvuku şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

hissi kablel vuku(Yanlış kullanım)

hissi kablelvuku(Yanlış kullanım)

hissikablelvuku ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Sen şimdi ninnidesin bir kuytuda
Her şeyi unuttuğun derin bir uykuda…
Belli mi olur? Kendince mutlusun da…
Kim bilir? Bana bir müjde, belki de kutlusun da…
Hissikablelvuku;
Allah’ım n’olur! Bozulmasın bu doku… – Ali Asafoğulları


Diğer Doğru Yazımlar

  • Bektaşilik Bektaşi tarikatı. Bu tarikata mensup olma durumu anlamına […]
  • Aseton Birçok organik maddeyi eritmekte kullanılan uçucu, kolayca alev […]
  • Tavşan Tavşangillerden, yaklaşık 70 cm. uzunluğunda, kısa kuyruklu, […]
  • Vakanüvis Osmanlı Devleti'nde zamanın olaylarını tespit etmek ve yazmakla […]
  • Aşağılamak Birine karşı küçük düşürücü davranışlarda bulunmak, birini […]
  • Ağrı Dağı Yer adlarında ilk isimden sonra gelen ve deniz, nehir, göl, […]

Yorum yapın