Homojenleşmek

Bağdaşıklaşmak anlamına gelir. Bu kelime genellikle homajenleşmek şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı homojenleşmek şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

homajenleşmek(Yanlış kullanım)

homojenleşmek✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Enerjinin temel eğilimi homojenleşmektir.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Bitümlemek Belirli bir kalınlıkta bitüm ile örtmek anlamına gelir. Halk […]
  • Cüzzamlı Cüzzam hastalığına tutulmuş olan anlamına gelir. Bu kelime […]
  • Adım adım Çok yavaş olarak, ağır ağır anlamına gelir. Bu kelime […]
  • Genleşmeölçer Isınan sıvıların görünür genleşme katsayılarını belirleyen […]
  • Galatımeşhur Yaygınlaştığı için yanlışlığına önem verilmeden kullanılagelen […]
  • Atatürk’üm Özel adlara getirilen iyelik, durum ve bildirme ekleri kesme […]

Yorum yapın