Hoş gelmek

İyilikle memnuniyetle karşılanmak anlamına gelir. Bu kelime genellikle hoşgelmek şeklinde yanlış yazılır. Doğru kullanımı hoş gelmek şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

hoşgelmek (Yanlış kullanım)

hoş gelmek ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Hoş geldin kadınım benim, hoş geldin, yorulmuşsundur.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Ekvator Yer yuvarlağının eksenine dik olarak geçtiği ve yer yuvarını […]
  • Züppe Giyinişte, söz söyleyişte, dilde, düşünüşte toplumun gülünç ve […]
  • Mantalite Mantalite, düşünce tarzı anlamında kullanılmaktadır. Herkesin […]
  • Gobal Toplam, toptan, topluca, bütünsel anlamına gelir. Bu kelime […]
  • Derebeyi Topraklarını derebeylik düzenine göre yöneten kimse, kont, […]
  • Çiselemek Çiselemek kelimesi nesnesiz (nesne almayan) eylemdir. (yağmur) […]

Yorum yapın