Hoşça

Hoş bir biçimde olan, hoş olarak, iyice, güzelce anlamına gelir. Bu kelime genellikle hoşca, hocca şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı hoşça şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

hoşca (Yanlış kullanım)

hocca (Yanlış kullanım)

hoşça ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Bir hayli seneler hoşça yaşadıktan sonra, böyle bir yerde, güzel bir hava intihap ederek ölmüş.” – Memduh Şevket Esendal


Diğer Doğru Yazımlar

  • İstifaname Bir görevden kendi isteğiyle ayrıldığını belirten dilekçe, […]
  • Çanakkale Boğazı Yer adlarında ilk isimden sonra gelen ve deniz, nehir, göl, […]
  • Bahseder misiniz? (bir şeyden) konuşmak, (bir şeyin) sözünü etmek anlamına gelir. […]
  • Et Sineği Yaralar ve etler üzerine yumurtlayıp, onları kurtlandıran […]
  • Sukutuhayal Hayal kırıklığı anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]
  • Yer adı bilimi Yer adlarını inceleme konusu edinen dil bilimi dalı, toponimi […]

Yorum yapın