Hoşgörü

Her şeyi anlayışla karşılayarak olabildiği kadar hoş görme durumu, müsamaha, tolerans anlamına gelir. Bu kelime genellikle hoş görü şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı hoşgörü  şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

hoş görü (Yanlış kullanım)

hoşgörü ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Pek az kimseye göstermiş olduğu bir hoşgörüden yararlandım.” – A. Ş. Hisar


Diğer Doğru Yazımlar

  • Yalnız Yalnız yanında kendisinden başka birisi olmayan anlamına gelir. […]
  • Ay dönümü Ay başı anlamında kullanılır. Bu kelime genellikle aydönümü […]
  • Falan feşmekân Falan filan anlamına gelir. Bu kelime genellikle felan […]
  • Boş ver "dikkate alma, üzerinde durma, üzülme, sıkılma" anlamında […]
  • Güneydoğu Güneyle doğu arasındaki yön anlamına gelir. Bu kelime […]
  • Geçmez Akçe -r / -ar / -er, -maz / -mez ve -an / -en sıfat-fiil ekleriyle […]

Yorum yapın