Hoşsohbet

Hoşsohbet kelimesi bileşik & sıfattır. Güzel ve tatlı konuşan, konuşması sıkmayan (kimse) anlamına gelir. Farsçadan dilimize geçen bu kelime genellikle hoş sohbet şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı hoşsohbet şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

hoş sohbet (Yanlış kullanım)

hoşsohbet ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Onun kadar hoşsohbet bir insan tanımıyorum.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Düşünmüyor ki Düşünme eylemini yerine getirmiyor anlamına gelir. Düşünmek, […]
  • Tamtam Orkestrada yer alan bir tür Çin gongu. Afrika yerlilerinin […]
  • Kadirşinas Kadirşinas kelimesi bileşik & sıfattır. Değerbilir anlamına […]
  • Âşık Bir kimseye ya da bir şeye karşı aşırı sevgi ve bağlılık duyan, […]
  • Atatürk’ten -tan, -dan ekleri durum eki olarak kullanıldığında tırnakla […]
  • Bir yandan Bir taraftan, hem ... hem anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]

Yorum yapın