Hürriyetperver

Hürriyetçi, hürriyeti seven anlamına gelir. Bitişik yazılmalıdır. Bu kelime genellikle hürriyet perver şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı hürriyetperver şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

hürriyet perver(Yanlış kullanım)

hürriyetperver✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Hürriyetperver şairler tarafından yazılan şiirler beni her zaman etkilemiştir.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Mütevazı Mütevazı, alçakgönüllü insanlar için kullanılan bir sıfattır. […]
  • Frenkleşmek Frenge benzemek, Frenk gibi davranışlarda bulunmak anlamına […]
  • Hakikattir Gerçektir anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]
  • Ana sınıfı Ana sınıfı kelimesi genellikle beş yaşını bitirmiş çocukları […]
  • Balıkçı Balık tutan veya satan kimse anlamına gelir. Bu kelime […]
  • Eş güdüm Belli bir amaca ulaşmak için türlü işler arasında bağlantı, […]

Yorum yapın