Hürriyetperverlik

Hürriyetçilik anlamına gelir. Bitişik yazılmalıdır. Bu kelime genellikle hürriyet perverlik şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı hürriyetperverlik şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

hürriyet perverlik(Yanlış kullanım)

hürriyetperverlik✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Onda bulunan hürriyetperverlik olmasaydı, bu kadar direnemezdik.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Kaça kaç İki kişinin karşılıklı olarak gizlice sayı yazıp tahmin […]
  • Dümtek tutmak Tempo tutmak anlamına gelir. Ayrı yazılması gerekir. Bu kelime […]
  • Rastgele Rastgele sözcüğü, sözlük anlamı ile seçmeden, iyisini kötüsünü […]
  • Makul Makul kelimesi aşırı olmayan, uygun, elverişli anlamına […]
  • Yer yurt Oturulan, yaşanılan yer anlamındaki yer yurt ikilemesinde […]
  • Birer Herkese bir anlamında kullanılan bir sıfattır. Bir kelimesine […]

Yorum yapın