Hüsnühat

Güzel yazı sanatı anlamına gelir. Bu kelime genellikle hüsnüat şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı hüsnühat şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

hüsnüat(Yanlış kullanım)

hüsnühat✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Hüsnühat kursuna başladığı günden beri daha mutlu ve huzurlu olduğunu farkettim.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Aleyhine Söylemek Çekiştirmek, yermek anlamlarında kullanılan bu kelime […]
  • Değil Değil, kullanıldığı cümlelere olumsuzluk anlamı katan veya […]
  • Parlamento Belirli sürelerde ve belirli bir süre için, yurttaşların […]
  • Mübalağa Abartı abartma anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]
  • 5’nci Sıra sayıları ekle gösterildiklerinde rakamdan sonra sa­dece […]
  • Vaat Bir işi yerine getirmek için verilen söz anlamına gelir. Bu […]

Yorum yapın