İade etmek

Geri vermek, geri çevirmek, yansıtmak anlamlarına gelir. Bu kelime genellikle iyade etmek şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı iade etmek şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

iyade etmek (Yanlış kullanım)

iade etmek ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Ona edeceğiniz her hareketi yüz misli ile size iade ederim.” – Aka Gündüz

“Karşıki kayalar benim sesimi bana iade ettiler.” – Yakup Kadri Karaosmanoğlu


Diğer Doğru Yazımlar

  • Hikâye Hikâye kelimesi bir olayın sözlü ya da yazılı olarak […]
  • İstanbul’umuz Özel isimlere getirilen iyelik, durum ve bildirme ekleri kesme […]
  • İçgüdülü İçgüdü ile ilgili, içgüdülü, insiyaki anlamına gelir. Bu kelime […]
  • Asilzade Soylu anlamına gelir. Bu kelime genellikle asil zade şeklinde […]
  • Ortopedi Ortopedi kelimesi addır. Hekimlik terimi olarak vücuttaki […]
  • Eli boş İşi olmayan, boş gezen kimseler için kullanılır. Ayrıca mecazi […]
Kategoriler İ

Yorum yapın