İaşe ve ibate

Yedirip içirme ve barındırma anlamına gelir. Bu kelime genellikle iyaşe ve ibate şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı iaşe ve ibate şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

iyaşe ve ibate(Yanlış kullanım)

iaşe ve ibate✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Ömrünü, yoldan gelip geçenlere, iaşe ve ibate etme görevine adamıştı.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Takımyıldız Gök küresinin ayrıldığı seksen sekiz parselden her biri […]
  • Abuhava İklim anlamına gelir. Bu kelime genellikle abu hava şeklinde […]
  • Eşekbaşı Yetkisi önemsenmeyen, gücünü gerektiği gibi göstermeyen kimse […]
  • Havvaanaeli Küçük beyaz çiçekli bir yıllık bir bitkidir. Halk arasında ayrı […]
  • Apandisit Körbağırsağın ince bir parmak gibi olan son bölümü olan […]
  • Bir an evvel Bir an önce anlamına gelir. Bu kelime genellikle biran evvel […]

Yorum yapın