İbadethane

Tapınak anlamına gelir. Her dinde ibadet edilen bir ibadethane mevcuttur. Bu kelime genellikle ibadet hane şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı ibadethane şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

ibadet hane(Yanlış kullanım)

ibadethane✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Müslümanlar için ibadethane belirli bir mekan değildir. Yeryüzünün her noktası onlar için ibadethanedir.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Nihai İşi sona erdiren, işi kesen, son, sonuncu anlamına gelir. Bu […]
  • Cici bici Süslü giysi veya süs eşyası anlamına gelir. Bu kelime […]
  • Başörtü Başörtüsü anlamına gelen bir kelimedir. Kadınların başlarını […]
  • Hakikaten Hakikaten, bir konuşma sırasında bir şeyin gerçekten olduğunu […]
  • Aidat Ödenti, kesenek anlamına gelir.  Bu kelime […]
  • Ebebulguru Bulgur iriliğinde yağan kara ebebulguru denir. Bu kelime […]

Yorum yapın