İç tüzük

Bir meclisin, kurumun, kuruluşun vb. iç işleyişini düzenleyen tüzük anlamına gelir. Alt, üst, ana, ön, art, arka, yan, karşı, iç, dış, orta, büyük, küçük, sağ, sol, peşin, bir, iki, tek, çok, çift sözlerinin başa getirilmesiyle oluştu­rulan birleşik kelime ve terimler ayrı yazılır. Bu kelime genellikle içtüzük şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı iç tüzük şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

içtüzük (Yanlış kullanım)

iç tüzük ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

İç tüzük değişikliğine gitmeye karar verdiler.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Kabakulak Tükürük bezlerinin, özellikle de kulakaltı bezlerinin […]
  • Baş aşağı İniş. Başı aşağı gelecek bir biçimde anlamına gelir. Bu kelime […]
  • Yunan ordusu Yunan milletine ait ordu anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]
  • Lakayıt, lakayt İlgisiz, ilgisiz bir biçimde anlamına gelir. Bu kelime […]
  • Cır cır Kaynana zırıltısı. İshal. Geveze. Durup dinlenmeden ince ve […]
  • Yüz kızartıcı Utanç verici, utandırıcı, utanılacak anlamına gelir. […]

Yorum yapın