İçten içe

Gizli gizli, belli etmeden anlamına gelir. Bu kelime genellikle içteniçe şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı içten içe  şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

içteniçe (Yanlış kullanım)

içten içe ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

İçten içe sevindiğini biliyordum ama bunu belli etmekten kaçındı.” – A. Ümit


Diğer Doğru Yazımlar

  • Mütegallibe Zorba anlamına gelir. Bu kelime genellikle mütegâlibe şeklinde […]
  • Kronolojik Zaman bilimsel anlamına gelir. Bu kelime genellikle kıronolojik […]
  • Rahatlamak Üzüntü, sıkıntı, kaygı, tedirginlik, rahatsızlık veren bir […]
  • Hapşırık Burun zarının herhangi bir nedenle gıcıklanmasıyla solunum […]
  • Dalgacı Mahmut Yapılması gerekli bir işi benimsemeyen kimse, kaytarıcı […]
  • Cırcır Pamuk kozalarının pamuğunu ve çekirdeğini birbirinden ayıran […]

Yorum yapın