İçtima etmek

Toplanmak anlamına gelir. Bu kelime genellikle ictima etmek, iştima etmek şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı içtima etmek şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

ictima etmek(Yanlış kullanım)

iştima etmek(Yanlış kullanım)

içtima etmek✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Davet üzerine belirlenen noktada içtima edildi.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Ecir Sevap. Ücret anlamına gelir. Bu kelime genellikle ecr şeklinde […]
  • Ağrı Dağı Yer adlarında ilk isimden sonra gelen ve deniz, nehir, göl, […]
  • Baklaçiceği Renk adları birleşik yazılır.  Bu kelime genellikle bakla […]
  • Floresan lamba Yüzeyi parlak maddelerle kaplı, içi cıva buharı ile dolu cam […]
  • Cıvata Birbirine bağlanması gereken ağaç ya da metal parçaların […]
  • Eli boş İşi olmayan, boş gezen kimseler için kullanılır. Ayrıca mecazi […]

Yorum yapın