İçyüz

Herkesçe bilinmeyen, anlaşılmayan ve görünenden büsbütün başka olan neden veya niteliktir. Bu kelime genellikle iç yüz şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı içyüz şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

iç yüz(Yanlış kullanım)

içyüz✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Bu işin içyüzünü dostlarımızın bize gösterdikleri telgraf haberlerinden yeter bir vuzuh ile öğrenmekte gecikmemiştik.” – Yakup Kadri Karaosmanoğlu


Diğer Doğru Yazımlar

  • Yeradları Yerleşim yerleriyle deniz, göl, akarsu, dağ, tepe, koyak, bağ, […]
  • Yardım etmek Elinde bulunan olanakları ve gücü başka bir kimsenin iyiliği, […]
  • Gerçeküstü Gerçeği aşan, gerçeğin üstündeki gerçek, sürrealite anlamına […]
  • Kızılşap  Açık eflatun renk. Bu renkte olan anlamına gelir. Bu kelime […]
  • Efdal Erdemli, yeğ tutulan, tercih edilen anlamlarına gelir. Bu […]
  • Yeşil dalga Trafikte belirli bir hızda gidilmesi durumunda sürekli olarak […]

Yorum yapın