İdeoloji

Siyasal veya toplumsal bir öğreti oluşturan, bir hükûmetin, bir partinin, bir grubun davranışlarına yön veren politik, hukuki, bilimsel, felsefi, dinî, moral, estetik düşünceler bütünü anlamına gelir. Bu kelime genellikle idooloji şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı ideoloji şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

idooloji (Yanlış kullanım)

ideoloji ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

 “Bir başka milletin ideolojisini benimsemenin, topyekûn intihar veya cinayetten başka bir şey olmadığından haberleri yok.” – Samiha Ayverdi


Diğer Doğru Yazımlar

  • Ada çayı Ballıbabagillerden, yurdumuzda çok yetişen tüylü ve […]
  • Küçük parmak Serçe parmak anlamına gelir. Alt, üst, ana, ön, art, arka, yan, […]
  • Belge Bir gerçeği, bir olguyu gösteren, bir savın doğruluğuna apaçık […]
  • Karbüratör Patlamalı motorlarda akaryakıtı buharlaştırıp hava ile […]
  • Ölüm emri Birinin öldürülmesi gerektiğini bildiren buyruk anlamına gelir. […]
  • Tespit Dilimize Arapça'dan geçen ve bir durumu saptama, belirleme […]

Yorum yapın