İftihar

Övünme, gurur duyma anlamlarına gelen Arapça kökenli iftihar sözcüğü konusunda telaffuzu ve yazımı konusunda bazen duraksamalar olabilmektedir. “İftaar“, “iftiar” gibi telaffuz edilebilen ve bu şekilde yazı dilinde yer alan kullanımlar yanlıştır. Arapça “fahri” kelimesinden türetilen kelimenin doğru yazılışı iftihar şeklindedir.

Doğru yazımı:

İftaar, iftiar (Yanlış kullanım)

İftihar ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Bu sevinçli haberi benden duyduğunuz için çok derin bir mutluluk ve iftihar duyduğumu belirtmek isterim.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Pantufla Abadan yapılmış terlik anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]
  • Tahammül Tahammül kelimesi nesnenin, güçlü, zorlayıcı dış etkenlere […]
  • Iztırar Iztırar, bir şeyi yapma konusunda zorunlu olduğumuzu anlatan […]
  • Kooperatif Kooperatif kelimesi ortaklarının her türlü gereksinimlerini […]
  • İç tüzük Bir meclisin, kurumun, kuruluşun vb. iç işleyişini düzenleyen […]
  • Abece Alfabe ve mecaz olarak başlangıç anlamına gelir. Bu kelime […]

Yorum yapın