İki anlamlı

Alt, üst, ana, ön, art, arka, yan, karşı, iç, dış, orta, büyük, küçük, sağ, sol, peşin, bir, iki, tek, çok, çift sözlerinin başa getirilmesiyle oluştu­rulan birleşik kelime ve terimler ayrı yazılır. Bu kelime genellikle ikianlamlı şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı iki anlamlı şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

ikianlamlı (Yanlış kullanım)

iki anlamlı ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

İki anlamlı kelimelere eş sesli denir.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Kardan Adam Eğlenmek amacıyla insana benzetilerek yapılan kardan heykel […]
  • Divan edebiyatı Divan Edebiyatı XIII-XIX. yüzyıllar arasında dil, konu, işleniş […]
  • Her ne hal ise “üzerinde pek durmayalım”, “geçelim”, “uzatmayalım” anlamında […]
  • Diz kapağı Dizin diz kapağı kemiği ile kaplı bölümü anlamına gelir. […]
  • Hayalbaz Karagözcü anlamına gelir. Bu kelime genellikle hayal […]
  • Yolsuzluk Yolsuz olma durumu, bir görevi, bir yetkiyi kötüye kullanma, […]

Yorum yapın